fbpx

Hoe werkt mediation?

Stap 1: een afspraak maken

Als beide partijen op eigen initiatief willen starten met mediation, dan neemt meestal een van de partijen contact op. Er wordt dan kort iets gezegd over de kwestie en er wordt een afspraak gemaakt. Er wordt nog niets inhoudelijk over de zaak besproken. Dat gebeurt pas als beide partijen aan tafel zitten. 

Overweeg je nog mediation? Ook dan is het zinvol een afspraak te maken voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Stap 2: het eerste (kennismakings)gesprek

De kennismaking is bedoeld om over en weer te kijken of die ‘klik’ er is. Misschien ben ik niet de juiste persoon om jullie verder te helpen, dan verwijs ik jullie graag naar een ander die dat wél kan. Tijdens dit gesprek van ongeveer 30 minuten is er de mogelijkheid te vertellen over jullie situatie en wensen, het stellen van vragen en ik leg kort uit van jullie van mij kunnen verwachten. Ik geef een inschatting van het aantal gesprekken en welke kosten bij mediation komen kijken. Indien de uitkomst van het gesprek positief is, dan stuur ik per mail de concept mediationovereenkomst en overige informatie. 

Stap 3: de mediation

De mediation begint na het ondertekenen van de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de deelnemers met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om het mediationproces te laten slagen. Daarin is tevens afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt vertrouwelijk blijft. Ook de mediator is aan die vertrouwelijkheid gebonden.

Ik begeleid de gesprekken en zorg er voor dat jullie allebei jullie standpunten en beleving kunnen vertellen. Een mediationgesprek duurt ongeveer 2 uur. De ervaring leert dat er gemiddeld 3 tot 6 mediationgesprekken nodig zijn. In de eerste gesprekken zal de aandacht vooral liggen op de onderliggende emotie en communicatie. Gaandeweg zal het meer gaan om de oplossingen die voor jullie wenselijk en mogelijk zijn en welke afspraken hierbij passen.

Stap 4: afspraken vastleggen

De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Bij een echtscheiding in een convenant en ouderschapsplan en bij een arbeidsmediation in een vaststellingsovereenkomst. Het schept rechten en plichten waar jullie je beiden aan moeten houden. Na ondertekening van het convenant of de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Maatwerk

Mediation is maatwerk, het gaat om jullie unieke situatie en behoeften. Er is dus niet een formule die voor iedereen hetzelfde werkt. Hoeveel gesprekken er precies nodig zijn, hangt af van de complexiteit van jullie situatie en hoe snel jullie tot afspraken kunnen komen. 

Als jullie dit wensen of als ik merk dat het voor de voortgang van het mediationproces belangrijk is, kan er ook met jullie beiden een afzonderlijk gesprek plaatsvinden. Als die gesprekken plaatsvinden wordt dat vooraf aan jullie bekend gemaakt.

Aanvragen informatiegesprek

Als jullie besluiten een mediationtraject te starten, is het belangrijk dat jullie vertrouwen hebben in de persoon die jullie begeleidt. Het informatiegesprek is daarom altijd kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek van ongeveer 30 minuten is er de mogelijkheid te vertellen over jullie situatie en wensen, het stellen van vragen en ik leg kort uit wat jullie van mij mogen verwachten.

Gesprekken vinden in principe plaats bij mij op kantoor in Bergschenhoek. Wil je liever ergens anders afspreken? Laat het vooral weten, in overleg is veel mogelijk.

Wil je een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek? Of meer informatie over wat mediation in jouw situatie kan betekenen? Bel, mail of vul het onderstaande contactformulier in. Ik antwoord tijdens kantoordagen binnen 24 uur.