fbpx

Hoe werkt mediation bij scheiding?

Stap 1: een afspraak maken

Jullie besluiten te gaan scheiden en jullie willen dat via mediation doen. Een van jullie neemt contact op en ik vraag kort naar de situatie. Er wordt een afspraak gemaakt en die bevestig ik jullie via de mail. We gaan nog niet op de inhoud in. Dat gebeurt pas als jullie allebei aan tafel zitten. 

Overweeg je nog mediation? Ook dan is het zinvol een afspraak te maken voor een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek.

Stap 2: het eerste (informatie)gesprek

Dit eerste gesprek is bedoeld om jullie situatie te bespreken, vragen te stellen, maar ook om te kijken of die ‘klik’ er is. Misschien ben ik niet de juiste persoon om jullie verder te helpen, dan verwijs ik jullie graag naar een ander die dat wél kan. Tijdens dit gesprek van ongeveer 30 minuten gaat het over jullie situatie en wensen, kun je vragen stellen over de scheiding en de gevolgen en ik leg kort uit van jullie van mij kunnen verwachten. Ik geef een inschatting van het aantal gesprekken en welke kosten bij mediation komen kijken. Als ik jullie tijdens de scheiding mag begeleiden, dan stuur ik jullie per mail de concept mediationovereenkomst en overige informatie. 

Stap 3: de mediation

De echte mediation begint na het ondertekenen van de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat de mediation vrijwillig is, maar dat jullie je wel inspannen om het te laten slagen. Ook spreken wij af dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk is. Ook ik, als mediator, ben aan die vertrouwelijkheid gebonden.

Ik begeleid de gesprekken en zorg er voor dat jullie allebei jullie standpunten en behoefte kunnen delen. Een mediationgesprek duurt ongeveer 1,5 uur. De ervaring leert dat er gemiddeld 3 tot 6 mediationgesprekken nodig zijn. In de eerste gesprekken zal de aandacht vooral liggen op emoties en communicatie. Er komt namelijk nogal wat kijken bij een scheiding. Die beslissing neem je niet zomaar en ook al willen jullie het goed regelen, niet altijd is alles uitgesproken. En dat kan later bij het maken van afspraken best nog in de weg zitten. Daarna gaat het om afspraken maken over zorg en omgang met de kinderen, de verdeling van jullie schulden en bezittingen en de woonsituatie. Jullie bepalen samen welke oplossing jullie het beste past.

Stap 4: afspraken vastleggen

De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Bij een echtscheiding altijd in een convenant en ouderschapsplan. Zijn jullie niet gehuwd dan is een convenant niet verplicht, het ouderschapsplan wel als er minderjarige kinderen zijn. Het schept rechten en plichten waar jullie je beiden aan moeten houden. Na ondertekening van het convenant/vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond. Zijn jullie gehuwd dan volgt hierna het indienen van het verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank en daarna de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Maatwerk

Mediation is maatwerk, het gaat om jullie unieke situatie en jullie wensen en mogelijkheden. Er is dus niet een formule die voor iedereen hetzelfde werkt. Hoeveel gesprekken er precies nodig zijn, hangt af van de complexiteit van jullie situatie en hoe snel jullie tot afspraken kunnen komen. 

Als jullie dit wensen of als ik merk dat het voor de voortgang van het mediationproces belangrijk is, kan er ook met jullie beiden een afzonderlijk gesprek plaatsvinden. Als die gesprekken plaatsvinden wordt dat vooraf aan jullie bekend gemaakt. 

Kindgesprek

De kinderen scheiden mee en die hebben daar – afhankelijk van hun leeftijd – ook een beeld bij. Ineens wordt hun leven omgegooid en ze vinden het vaak prettig hun mening te geven over hoe zij de omgang zien. Daarom bied ik als jullie en de kinderen dat willen ook kindgesprekken aan. Tijdens een kindgesprek krijgt het kind (of de kinderen) de kans om aan te geven wat hij/zij niet wil en wat vooral wel in de nieuwe situatie. Ik probeer tijdens het kindgesprek met jullie kind/kinderen te achterhalen wat voor hem/haar van belang is, zonder dat jullie kind daarmee in een loyaliteitsconflict terecht komt. Het gaat er niet om dat wat het kind wil ook echt gaat gebeuren, maar er kan wel rekening mee gehouden worden bij het maken van afspraken. 

Aanvraag informatiegesprek

Na het lezen van de informatie op deze site, heb je misschien wel vragen of wil je precies weten hoe het er voor jou uit ziet. Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek via de kalender hieronder.

Gesprekken vinden in principe plaats bij mij op kantoor in Bergschenhoek. Wil je liever ergens anders of online afspreken? Laat het vooral weten, in overleg is veel mogelijk.

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzend