fbpx

Streng handhaven omgangsregeling niet altijd in belang kind

Meestal wordt een omgangsregeling na scheiding vastgesteld, waarbij het doel is om duidelijke afspraken te maken over hoe en wanneer het kind contact heeft met beide ouders. We willen natuurlijk graag geloven dat alles vanaf dat moment soepel zal verlopen, maar helaas is dat niet altijd het geval. Uit een recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat strenge handhaving van de omgangsregeling niet altijd in het belang van het kind is. Soms kan dit zelfs leiden tot schadelijke situaties waarbij kinderen zich gedwongen voelen om naar de andere ouder te gaan, tegen hun wil in.

Het zou natuurlijk ideaal zijn als beide ouders zich altijd keurig aan de afgesproken omgangsregeling houden. Maar helaas is deze perfecte situatie niet voor iedereen weggelegd. Vaak ontstaan er bij het opstarten en uitvoeren van de omgangsregeling problemen die voor de nodige strubbelingen zorgen, waardoor het naleven ervan bemoeilijkt wordt. Conflicten tussen ouders kunnen soms zelfs leiden tot contactverlies tussen een van de ouders en het kind.

Het kan verleidelijk zijn om streng op te treden en dwangmaatregelen op te leggen wanneer een ouder zich niet aan de omgangsregeling houdt. Echter, volgens dit onderzoek is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van dergelijke dwangmiddelen.

De conclusies van dit onderzoek verschillen van de aanbevelingen van het expertteam ouderverstoting eerder in 2021, die juist pleitten voor strenger optreden tegen ouders die herhaaldelijk de omgang van de kinderen met hun ex blokkeren. In het uiterste geval zou zelfs een agent in burger de betreffende ouder kunnen waarschuwen dat er een sanctie aankomt, zoals bijvoorbeeld een boete, als de omgangsregeling niet wordt gerespecteerd.

Meer begrip en onderzoek nodig

In plaats van direct naar dwangmaatregelen te grijpen, bepleiten de onderzoekers dat er meer begrip en onderzoek nodig is naar de redenen achter de weerstand van de ouder en het kind. Er kunnen diepere emotionele kwesties spelen bij het kind, zoals angst, verdriet of verwarring, die ervoor zorgen dat ze niet graag naar de andere ouder gaan. Door deze kwesties serieus te nemen en erachter te komen wat er werkelijk in het hoofd en hart van het kind omgaat, kunnen we een meer empathische benadering hanteren.

Dwangmiddelen kunnen soms nuttig zijn, maar het is belangrijk om ze met terughoudendheid te gebruiken. Als we te snel en te streng optreden, kunnen we de emotionele band tussen het kind en de betrokken ouder verder beschadigen. Het kind kan het gevoel krijgen dat zijn of haar gevoelens niet serieus worden genomen en dat het niet de controle heeft over zijn eigen leven. Dit kan op de lange termijn leiden tot vertrouwensproblemen en een negatieve invloed hebben op zijn of haar welzijn.

Professionele begeleiding als alternatief

Een alternatieve benadering zou kunnen zijn om professionele begeleiding aan te bieden aan het kind en de ouders. Door middel van bemiddeling kunnen emoties en zorgen worden geuit, en ouders kunnen leren hoe ze het beste kunnen omgaan met de gevoelens van hun kind. Ook kan het kind geholpen worden om zijn of haar emoties te begrijpen en te uiten, waardoor het een gevoel van controle en zelfvertrouwen krijgt.

Het is essentieel om te onthouden dat de belangen van het kind voorop moeten staan. Hoewel het belangrijk is dat ouders hun verantwoordelijkheden nakomen en de omgangsregeling respecteren, moeten we niet vergeten dat kinderen kwetsbaar zijn en dat hun welzijn onze hoogste prioriteit moet zijn. Soms betekent dit dat we een stap terug moeten doen, de situatie vanuit het perspectief van het kind moeten bekijken, en proberen te begrijpen wat ze doormaken.

In plaats van direct naar harde maatregelen zoals dwangsommen te grijpen, moeten we proberen een sfeer van begrip en medeleven te creëren. Dit betekent niet dat we ouders moeten verontschuldigen die herhaaldelijk weigeren de omgangsregeling na te leven, maar we moeten wel streven naar een benadering die het kind beschermt en ondersteunt.

Welzijn van het kind voorop

Al met al toont het recente onderzoek aan dat we voorzichtig moeten zijn met het opleggen van dwangmaatregelen als ouders zich niet aan de omgangsregeling houden. Kinderen kunnen schade lijden als ze zich gedwongen voelen om naar de andere ouder te gaan. Laten we in plaats daarvan streven naar een empathische benadering, waarbij we rekening houden met de gevoelens en behoeften van het kind. Op die manier kunnen we een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin het welzijn van het kind voorop staat.

omgangsregeling na scheiding: de impact op kinderen

Op 9 mei 2023 werd een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd. Het onderzoeksinstituut bestudeerde in opdracht van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) de gevolgen van de maatregelen die met name rechters kunnen treffen als ouders na een scheiding de afgesproken omgangsregeling met de kinderen niet nakomen.

Categories:

Comments are closed

Aanvraag informatiegesprek

Na het lezen van de informatie op deze site, heb je misschien wel vragen of wil je precies weten hoe het er voor jou uit ziet. Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek via de kalender hieronder.

Gesprekken vinden in principe plaats bij mij op kantoor in Bergschenhoek. Wil je liever ergens anders of online afspreken? Laat het vooral weten, in overleg is veel mogelijk.

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzend